Skip to main content
Helsingør By

Tourism Network Royal North Sealand

Photo: Tine Uffelmann

Vil du styrke din virksomhed, få tilført ny viden og sparring omkring dine produkter og vil du mødes med dine kollegaer i branchen? Så tilmeld dig Turismenetværket i Kongernes Nordsjælland.

Turismenetværket er det fælles forum hvor Nordsjællands turistaktører mødes, deler og udveksler erfaringer. Det er her den røde tråd trækkes, båndene knyttes og nye samarbejder opstår.  

Netværket henvender sig til alle turistaktører i Nordsjælland, som har lyst til at samarbejde om at fremme turismen i Nordsjælland. Netværket er for de engagerede og idérige, men også for dem som gerne vil styrke egen virksomhed, eller savner sparring og erfaringsudveksling. 

Netværksmøder

Når du er medlem, får du mulighed for at deltage i netværksmøder, hver gang med nye, relevante temaer og interessante gæstetalere. Møderne er ofte todelte, hvor første halvdel handler om nye tendenser eller viden omkring et givent tema.  Anden halvdel handler om at gøre dine produkter mere salgs- og bookbare, med fokus på pakketering og markedsføring.

Vi mødes et nyt sted hver gang, så vi kommer rundt på destinationen og får et større kendskab til hinanden. VisitNordsjællands netværksleder faciliterer, driver og inviterer til møderne. Medlemmer får ligeledes en særlig synlighed og profilering på VisitNordsjællands digitale platforme.

Som medlem får du

  • Invitation til netværksmøder med turismerelevante emner.
  • Sparring i forhold til oplevelsesudvikling af dine produkter og online tilstedeværelse.
  • VisitNordsjælland hjælper med at salgsoptimere dine produkter i bookingsystemet (tekst- og billedredigering).
  • VisitNordsjælland hjælper med billedredigering og evt. oversættelse til engelsk og tysk på VisitNordsjællands website.

Pris

Det koster årligt 1.000 kr. ekskl. moms at være medlem af Turismenetværket i Kongernes Nordsjælland.

Anne-Marie von Vultejus

Business Developer | Head of the Tourism Network | Contact for Gribskov

amv@visitnordsjaelland.com

Direct:+45 4178 6780

Der er en række møder gennem året og mødedatoerne lægges udenfor højsæsonen. Temaerne er selvfølgelig altid tilpasset det nordsjællandske turismeerhverv, og der vægtes en god fordeling mellem oplæg, oplevelser og muligheden for at møde kollegaer i erhvervet.

Mødedatoerne 2019:

20. marts - Kick off

09. maj - eftermiddag

18. september - eftermiddag

03. december - eftermiddag

Møderne holdes forskellige steder i Nordsjælland og mødesteder og Program meldes ud, så snart de er fastlagt 2 - 3 uger før hvert møde.  Et fast punkt ved hvert møde er et oplæg af VisitNordsjællands digitale forretningsudvikler. På møderne prioriteres det også at der skal være tid til at tale på tværs af netværket. 

Share your wonders: